Ongelmia uutiskirjeen katselussa? Avaa kirje selaimessasi tästä
head2.jpg

Kevätterveiset KEY:stä

Viime aikoina julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua kotihoidon tilanteesta. Ammattiliitto Superin mukaan kunnallinen kotihoito on pahassa kriisissä. Välttämättömät tarpeet hoidetaan, mutta virikkeet puuttuvat. KEY on kaikkien toimintavuosiensa aikana painottanut ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä. Kotihoidon tilannetta se ei ehkä auta, mutta täytyy muistaa, että suurin osa ikäihmisistä asuu omassa kodissaan itsenäisesti, vailla mitään palveluja. Näiden ikäihmisten toimintakyvystä ja terveydestä tulee olla kiinnostunut.

Vaikka talous on tiukalla, niin ehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä palveluja täytyy silti systemaattisesti kehittää ja ottaa käyttöön. Kun ajoissa reagoidaan ikääntyvän henkilön hiipuvaan toimintakykyyn tai terveysongelmiin, voidaan melko varmasti myöhentää raskaampien palvelujen tarvetta. 

Tässä uutiskirjeessä on muutamia hyviä esimerkkejä ikäkuntoutuksen kehittämishankkeista. Mikäli teillä on tiedossa hyviä hankkeita, niin vinkatkaapa KeyNet-uutisille!  

Terveisin,
Aulikki Viippola
Päätoimittaja
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry

dsc_0809.jpg 

KEY 20 vuotta vuonna 2015

"Miten varhain on riittävän varhain?" Kuluneiden 20 toimintavuoden aikana yhdistyksessä on kehitetty ikäihmisten monialaista kuntoutusta RAY:n avustamissa valtakunnallisissa projekteissa. Omimmaksi toiminta-alueeksi vuosien varrella on muotoutunut järjestölähtöinen ehkäisevä ja ennakoiva ikäkuntoutus.
Lue lisää: KeyNet-bloggauksia  

key 20vuotta.png 

Ikäkuntoutusta kehitetään

Miina Sillanpään Säätiön Viisaus vanhuuden kodissa- hankkeessa kehitetään ikäihmisten kotona asumista tukevaa kuntoutusta. Kuntoutusta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa kehitettävät palvelut ja teknologiset ratkaisut yhdistyvät saumattomasti iäkkään henkilön toiminta- ja asuinympäristöön.
Lue lisää: Viisaus vanhuuden kodissa

Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen
Iäkkään omaishoitajan kuntoutuksen kehittäminen- projekti päättyi vuonna 2013. Projektin materiaaleista julkaistiin internet-sivusto, joka on tarkoitettu etupäässä omaishoitajien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilaisille, jotka toteuttavat, ohjaavat ja johtavat omaishoitoperheiden terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja.
Lue lisää: Omaishoitajakuntoutus.info 

Keski-Suomessa kehitetään kuntouksen kokonaisuutta. Kuntoutuksen prosessissa on vielä runsaasti kehitettävää. THM, KM, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori  Aila Pikkarainen 
laatii selvityksen maakunnan monialaisen kuntoutuksen tilanteesta sekä suunnittelee uuden maakunnallisen kuntoutusjärjestelmän alustavan mallinnuksen.
Lue lisää: Monialainen kuntoutus 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä
on meneillään KASTE-hanke: Yhteisvoimin kotona.
Hankkeen päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen ikäihmisille.
Lue lisää: Yhteisvoimin kotona 

Monialainen kuntoutus - tilannekatsaus

Monialaista kuntoutusta käsittelevä raportti on julkaistu. Raportissa todetaan, että kuntoutusjärjestelmä vaatii parempaa ohjattavuutta, jotta asiakkalle voidaan taata mahdollisimman onnistunut kuntoutusprosessi.

Selvitys monialaisesta kuntoutuksesta tehdään STM:ssä vuosina 2014–2015  Kuntoutusasiain neuvottelukunnan ohjaamana. Selvitystehtävät toteutetaan toimeksiantosopimuksin ammatillista,
lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta arvioivien osa-alueiden avulla. 
Lue lisää: Monialainen kuntoutus, 
STM:n raportteja ja muistioita 2015:18
 

Kuntoutusmuodot 

Kuntoutusjärjestelmän hahmottaminen saattaa olla haasteellista. Apua löytyy Kuntousportista, missä on jäsennettynä kuntoutusmuotoja eri tavoin, kuten elämänvaiheen, sairauden, tai kuntoutettavan ryhmän mukaan.
Lue lisää: Kuntoutusportti/kuntoutusmuodot 

Ikääntyvien henkilöiden hyvinvointia ja liikkumista tukeva etäpalvelu kehitteillä

GASEL-hanke vie ikääntyneiden terveyspalvelut mobiiliin. Tavoitteena on tuottaa helppokäyttöinen terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja liikunnan palvelukokonaisuus, joka toimisi huomaamattomana osana ikääntyneiden arkea.
Lue lisää: Gasel-hanke  

Peliteknologiaa voidaan hyödyntää ikäihmisten aktivoimisessa ja toimintakyvyn tukemisessa

Turun Ammattikorkeakoulun Gamified Solutions in Healthcare -projektissa tutkitaan ja kehitetään pelillistämisratkaisuja sosiaali- ja terveysalalle. Tarkoituksena on edesauttaa ikääntyvien kotona asumista tuottamalla uudenlaisia ratkaisuja yksinasuvien ja palvelukotien käyttöön. 
Lue lisää: Turun AMK  
Peliteknologiasta apua ikääntyville 

Linkkivinkki

Luotettavaa tietoa terveydestä: Terveyskirjasto.fi  .

KeyNet-uutiset

KeyNet-uutiset on Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n ylläpitämä
ja toimittama uutiskirje.

KeyNet-uutiset tiedottaa ikäkuntoutukseen ja ehkäisevään toimintaan liittyvistä
ajankohtaisista asioista, projekteista ja hankkeista sekä
kuntien ja järjestöjen palveluista. 

Yhteystiedot

Aulikki Viippola
Koordinaattori
aulikki.viippola(at)keynet.fi
gsm 050 566 5802
www.keynet.fi 

KEY sosiaalisessa mediassa

facebook.png    twitter.png     youtube.png

bb.png     b.pngray_tukee_mv_cs2 1.gif

Tämän viestin osoitelähteenä on käytetty KeyNet -asiakastietojärjestelmää.

Poista minut lähetyslistalta | Voit olla meihin yhteydessä myös: info@keynet.fi